Petteri Viljakainen Logo

 oikomishoito helsingissä aikuisena


Harmittaako nuoruudessa oikomatta jääneet hampaat. Mitä jos ne voisi oikoa aikuisena järkevässä ajassa (keskimäärin 6-12 kuukaudessa), suhteellisen huomaamattomasti ilman metallinvärisiä telaketjurautoja? Suorat valkoiset hampaat alle vuodessa ilman puudutuspiikkejä tai hampaiden poraamista. 


Kiinnostuitko?


Aikuisiällä toteutettava oikomishoito on yleistynyt nopeasti Suomessa uusien oikomistekniikoiden myötä. Oikomishoito on tuonut estettiseen hammashoitoon perinteisten hampaiden kruunutusten / laminaattien rinnalle uuden tavan saada valkoiset suorat hampaat, mutta turvallisemmin. 


Esteettinen hammashoito maailmalla on menossa jatkuvasti kohti ”minimal invasive” ajattelumaailmaa, jossa hoito toteutetaan mahdollisimman vähän omaan hammaskudokseen poralla kajoten. ABB eli align, bleach and bond on hoitoideologia, jossa hampaat ensin oiotaan järkevässä ajassa mahdollisimman huomaamattomasti suoraksi, valkaistaan oikomishoidon loppuvaiheessa ja viimeistellään hymy lopuksi esteettisillä muovitäytteillä käytännössä koskematta poralla omaan hammaskudokseen. Oikomishoitoja aikuisiällä käytetään myös keraamisten kuorten eli laminaattien sekä kruunujen yhteydessä siirtämällä hampaat ensin oikeille paikoille, jotta hampaita jouduttaisiin poraamaan mahdollisimman vähän.


Oikomishoidossa käytän vain hampaanvärisiä oikomismenetelmiä, joista Invisalign on tällä hetkellä suosituin vaihtoehto. Teen Invisalign -hoitoja Helsingissä. Hoidan ainoastaan aikuispotilaita.

invisalign oikomishoito

Invisalign on ohuilla irroitettavilla läpinäkyvillä muovikalvoilla toteutettava oikomishoidon menetelmä, jossa kalvot valmistetaan mittatilaustyönä. Kalvoja pidetään 22h / vrk. Niitä vaihdetaan 7-10 päivän välein seuraaviin, jolloin hampaat siirtyvät vähitellen viikosta toiseen kohti suunniteltua lopputulosta. Hoito on suhteellisen huomaamatonta, ulkopuolisen on vaikea havaita hampaiden päällä olevia kalvoja, ja kalvoihin tottumisen jälkeen ne vaikuttavat puheeseen hyvin vähän. Kalvot otetaan pois ainoastaan syödessä sekä hampaita pudistettaessa. Hoitosuunnitelma tehdään digitaalisesti 3D mallinnuksen avulla ennen hoidon aloittamista, tämä mahdollistaa oletetun lopputuloksen näkemisen jo ennen hoidon alkua. Invisalignilla on tehty maailmanlaajuisesti yli 7 miljoonaa hoitoa viimeisimmän 20 vuoden aikana. 


Oikomisen hinta määräytyy sen mukaan kuinka paljon kalvopareja haluttuun lopputulokseen pääsemiseen tarvitaan. Kevyemmissä oikomishoidoissa voidaan käyttää Invisalign Lite –hoitoa, jossa käytettävien kalvojen määrä on vähäisempi ja hinta edullisempi. Isommissa hoidoissa käytetään Invisalign Comprehensive –menetelmää, jossa kalvojen määrää ei ole rajoitettu ja aika kalvojen tilaamiselle on rajoitettu viiteen vuoteen. Hoitoja tehdään yleensä molempiin leukapuoliskoihin samanaikaisesti, mutta hoito on myös mahdollista toteuttaa joko ylä- tai alaleuan hampaisiin. Invisalign GO on aloitteville hammaslääkäreille suunniteltu hoitomuoto. Kokeneemmat hammaslääkärit hoitavat potilaita joko Lite- tai pääasiallisesti Comprehensive -hoidoilla. Invisalignin sivuilta on nähtävissä hammaslääkärin kokemus ja viimeisen vuoden aikana suorittamien hoitojen määrä: www.invisalign.fi -> Etsi Invisalign -palveluntarjoaja.


Tärkein ero hammaslääkärien välillä on ns. Smile Design -osaaminen eli kuinka ottaa kauniin hymyn suunnitelu oikomisessa huomioon. Hampaat itse oikomisen jälkeen ilman muita toimenpiteitä harvoin näyttävät täydelliseltä, usein leukapuoliskojen hampaat ne eivät ole symmetrisen malliset verrattuna toisiinsa. Hyvä esteettinen hammashoito on lähes aina oikomisen, hampaiden valkaisujen sekä korjaavan hoidon (esteettiset kerrostusmuovit / keraamiset kuoret) yhdistämistä. Mitään näistä toimenpiteistä ei varsinaisesti opeteta hammaslääkärien peruskoulutuksessa Suomessa vaan kattavampi oppi on haettava kansainvälisistä koulutuksista. Eroja vastaanottojen välillä on myös siinä tekeekö sama hammaslääkäri sekä oikomisen, että korjaavan hoidon oikomisen jälkeen. Jos sama hammaslääkäri tekee kaikki vaiheet, pysyy kokonaiskuva halutusta lopputuloksesta paremmin hallussa sekä asiakkaan kannalta on miellyttävämpää asioida vain yhden hammaslääkärin kanssa.


Invisalign -hoitojen hinnat eroavat jonkin verran eri hammaslääkäriasemien välillä. Itse hoidon materiaalit ovat kaikkialla pääsääntöisesti samat, ero tulee siitä että hammaslääkäri tekee hoitosuunnitelman aina itse. Mitä kokeneempi hammaslääkäri on, sitä parempi hoitosuunnitelma ja hoidon lopputulos on. Invisalign hoitojen lopputulokset eivät ole automaattisesti samoja eri hammaslääkäriasemien / hammaslääkärien välillä vaikka hoidon nimi onkin sama! Mitä halvempi hinta, usein sitä kokemattomampi tekijä on. Hoidot eroavat toisistaan myös retention suhteen. Toiset hammaslääkärit käyttävät Invisalignin itse suunnittelemia ja valmistamia Vivera -retentiokalvoja kun taas toiset vastaanotot valmistavat retentiokalvot itse. Ero hammaslääkärien välillä on myös siinä minkälainen seuranta hoitojen pysyvyydellä on ja minkälainen takuu hoidolle annetaan.


Paras takuu potilaan kannalta on aina se, että potilas hoidon jälkeen jatkaa hoidon tehneellä hammaslääkärillä säännöllisillä tarkastuskäynneillä ja  kokonaishoidossa 1-2 vuoden välein.

Invisalign oikom

Miten Invisalign toimii

(Klikkaa kalvoista video auki)

Alla suorittamiani hoitoja

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen keraamiset kuoret

18kk hoito (Comprehensive). Keraamiset kuoret keskimmäisiin yläetuhampaisiin, kerrostusmuoveilla tehty reunimmaiset yläetuhampaat.

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen esteettiset kerrostusvuovit

10kk hoito (Comprehensive). Etuhampaiden kärkien viimeistely kerrostusmuoveilla.

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen

10 kk hoito (Comprehensive). Aavistus esteettistä muovia lisätty yläkulmahampaisiin hoidon jälkeen.

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen

20kk hoito (Comprehensive). 

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen

12kk hoito(Comprehensive).

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen keraaminen kuori AACD accrediation JCD

14kk hoito (Comprehensive). Yksittäinen keraaminen kuori tehty reunimmaiseen yläetuhampaaseen

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen implanttikruunut keraamiset kuoret

12kk hoito pelkästään ylähampaisiin (Lite + 2 x refinement). Neljään yläetuhampaaseen tehty keraamiset kuoret. Kulmahampaat korvattu implanttikruunuilla. 

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen keraamiset kuoret

18kk hoito (Comprehensive) Reunimmaisiin yläetuhampaisiin tehty keraamiset kuoret.

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen keraamiset kuoret

10kk Lite hoito

Miten invisalign oikominen eroaa perinteisitä kiinteistä oikomiskojeista eli "raudoista"

Invisalign -hoidossa hampaat oiotaan 3D maailmassa suoraksi ja lopputuloksen perusteella tilataan tietty määrä kalvoja jotka pikkuhiljaa oikovat hampaita kohti suunniteltua lopputulosta. Kaikkien hampaiden liikkeet joka suuntaan ovat hoidon aikana optimoituja, samoin oikomisessa tarvittavat hampaisiin kohdistuvat voimat. Tämän ansiosta itse hoito on yllättävän kivutonta. Toinen syy kivuttomuuteen on se, että kalvoja pidetään oikomisen aikana 22h / vkr eli vuorokaudessa on 2 tuntia, jolloin kalvoja ei tarvitse pitää. Tänä aikana hampaat pääsevät "toipumaan" oikomisen rasituksesta.Mitä hoidosta olisi hyvä tietää jo ennen konsultaatiokäyntiä?

Kalvoja on pystyttävä pitämään vähintään 20h/vrk, mielellään 22h. Kalvot otetaan pois ainoastaan syömisen ja hampaiden puhdistamisen ajaksi. Jos hoitoon ei pysty sitoutumaan riittävästi eli tunteja kalvoilla vuorokaudessa saamaan täyteen, ei hoitoon kannata ryhtyä. 22h/vrk käyttö mahdollistaa kalvojen vaihdot viikon välein, 20h/vrk käyttö ehkä 10-14 vrk välein. Retentio

Oikominen on aina retention eli lopputuloksen pysyvyyden kanssa koko loppuelämän hoito. Halusit tai et. Oikomisen jälkeen hampaat pyrkivät palautumaan takaisin kohti lähtötilannetta. Palautuminen on voimakkainta ensimmäisen vuoden aikana. Kaikkien oikomishoitojen jälkeen hampaat pitää "lukita" uusille paikoilleen hoitomenetelmästä tai iästä riippumatta. Valitettavan monelle potilaistani oikomista on tehty jo lapsuudessa, mutta koska lopputulosta ei lukittu aikoinaan mitenkään, palautuvat hampaat iän mukana jonkin verran tai pahimmassa tapauksessa kokonaan takaisin lähtöpisteeseen. Hampaisto ahtautuu luonnollisesti jonkin verran myös iästä johtuen.


Vaihtoehtoja retentioksi on kaksi: Joko hampaiden taakse pistetään kiinni ohut muotoon taivutettu metallilanka eli retentiolanka, tai öisin pidetään ohutta retentiokalvoa. Retentio valitaan sen perusteella kuinka paljon ja mihin suuntaan hampaita on liikutettu. Paras takuu on valiota molemmat jos purennassa on retentiolangalle tilaa. Invisalignin omia valmistamia retentiokalvoja kutsutaan Viveroiksi. Retentiokalvo on jonkin verran paksumpi kuin itse oikomisessa käytettävät kalvot ja on tehty aavistuksen eri materiaalista. Ulkonäöllisesti eroa on vaikea huomata. Purentakisko on aivan eri asia kuin retentiokalvo, niitä kahta ei voi verrata toisiinsa. 


Kaikkien oikomishoitojemme kustannukset sisältävät hoidon jälkeisen retention eli hampaiden lukitsemisen uusille paikoille joko perinteisellä retentiolangalla ja/tai öisin pidettävällä Vivera retentiokalvolla. 


Eri tyyppisiä retentiolankoja

invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen retentiolanka
invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen retentiolanka
invisalign oikomishoito hampaat ennen jälkeen retentiolanka


Kiinnikkeet

Eli se mikä hoidossa kiinnostaa eniten. Kuinka huomaamatonta se oikeasti on? Pelkillä kalvoilla ei saa kaikkia liikkeitä toteutumaan.  Hampaisiin tarvitaan tiettyjä liikkeitä tehostamaan hampaan värisestä paikkausmuovista tehtyjä tarttumakohtia kalvoille eli kiinnikkeitä. Esimerkiksi pyöreän mallisten hampaiden kiertämiset eivät onnistu pelkillä kalvoilla ilman tarttumiskohtaa hampaissa.  Kiinnikkeet kiinnitetään hampaisiin hoidon alkuvaiheessa ja ne ovat paikoillaan hoidon ajan. Ne poistetaan hampaiden pintoihin jälkiä jättämättä kun hampaat ovat oiottu halutuille paikoilleen. Kiinnikkeitä voidaan pistää myös hampaiden sisäpinnoille jos purennassa vain on siihen tilaa. 

invisalign oikomishoito hampaat ennen kiinnikkeitä

Alkutilanne

invisalign oikomishoito kiinnikkeet hampaissa

Kiinnikkeet paikoillaan

invisalign oikomishoito lopputilanne

Lopputulos


ClinCheck®

Invisalign on kehittänyt oikomishoitoihin ClinCheck® 3D suunnitteluohjelman, jonka avulla oletetun lopputuloksen voi näyttää jo ennen kuin hoito on aloitettu. Tämän avulla saa aika realistisen kuvan miltä omat hampaan tulevat näyttämään oikomisen jälkeen ja sen, tarvitseeko hampaiden muodoille tehdä mitään hoidon jälkeen. 


Alla olevissa videoissa stage -luku kuvaa kalvoparien lukumäärää (joita vaihdetaan 22h vuorokautisella käytöllä viikon välein) hoidon aikana. Tätä lukua katsoessa, ja hoidon kestoa arvioidessa, on kuitenkin muistettava että usein hoidon lopuksi hampaille tehdään aina ulkonäöllisesti pientä hienosäätöä kerrostusmuoveilla / keramisilla kuorilla / valkaisuilla ja hampaat tarvitsevat tämän lisäksi 1-2kk aikaa asettuakseen uusille paikoille ennen siirtymistä retentiovaiheeseen. Arvioidessa ClinCheck® videon kalvoparien lukumäärän perusteella hoidon kokonaiskestoa, kannattaa lisätä ajallisesti loppuun 2-3kk lisää niin saa realistisen kuvan hoidon kestosta. Usein viimeiselle 2-3kk:n ajalle kalvot voidaan tilata ilman kiinnikkeitä, joka tekee loppuhoidosta käytännössä näkymättömän. 

Lopputuloksen näet tästä

...ja tästä

Puhuminen

Kalvot suussa vaikuttavat puhumiseen jonkin verran alussa. Varsinkin S -äänne sihahtaa alussa korostetusti, mutta kun vaan puhuu paljon niin puhe normalisoituu muutamassa viikossa.Mistä tila saadaan jotta hampaan mahtuvat suoristumaan

Oikominen aikuisilla on usein ahtautuneiden hammasrivistöjen korjaamista. On neljä tapaa saada lisää tilaa ahtautuneille hammaskaarille. Helpoin tapa on aina työntää ja suoristaa sisäänpäin kallistuneita hampaita ulospäin. Työntyessään ulospäin hampaat luovat hammaskaarelle tilaa. Tätä voidaan tehdä tiettyyn pisteeseen saakka riippuen luun määrästä sekä ikenien tyypistä. Toinen vaihtoehto on poistaa hampaita. Tähän onneksi aika harvoin tarvitsee turvautua koska muita keinoja käytetään ensisijaisesti. Kolmas vaihtoehto on työntää hampaita yksi kerrallaan taaksepäin, tästä käytetään termiä hampaiden distalointi. Tällöin hoitoajat ovat jonkin verran pidempiä ja kalvojen välille pitää luoda linkki lisäämällä niihin pienet kuminauhat molemmin puolin jotta hampaiden liikkeet saadaan suuntautumaan oikein (kts. kuva alla). Distaloidessa hampaita viisaudenhampaat on poistettava koska ne ovat silloin tiellä.


Viimeisin ja yleisimmin käytetty tapa on hampaiden kaventaminen ohuella hiontanauhalla aavistus kerrallaan jotta ne mahtuvat hammaskaarille paremmin. Tästä käytetään nimitystä IPR eli interproximal reduction. Kahden hampaan välissä on normaalisti kiillettä n. 1,0-1,5mm. Tästä maksimissaan 0,5mm (eli 0,25mm / hammas), alaetuhampaissa 0,4mm, voidaan poistaa turvallisesti ilman että hampaita alkaa vihlomaan tai ne lähtevät reikiintymään yhtään herkemmin. Tilan tekemisen jälkeen hampaiden pinnat kiillotetaan ja fluorataan. Tilaa tehdään usein useammasta välistä vähän kerrallaan.


3D mallinnuksen hyvä puoli on että hammaslääkäri voi käydä useamman vaihtoehdon digitaalisessa maailmassa läpi ja valita potilaalle sopivimman vaihtoehdon.Kuminauhat ja distalointi

Mittaustavasta riippuen kahdella kolmasosalla aikuisista Suomalaisista on jonkiasteinen purentavirhe.  Jos yläleuan hampaat ovat alahampaita edempänä, puhutaan mesiaalipurennasta ja toisinpäin distaalipurennasta. Näiden korjaamiseksi kalvoilla on pystyttävä liikuttamaan koko hammaskaaren hampaita suhteessa vastapuolen hampaisiin. Ilman linkkiä kalvojen välillä tämä ei tapahdu. 


Yhteys kalvojen välillä luodaan käyttämällä pieniä kuminauhoja. Yleensä kuminauhan toinen pää kiinnittyy poskihampaan pintaan kiinnitettävään nuppiin, ja toinen pää kalvossa kulmahampaan kohdalla olevaan loveen. Näiden avulla tapahtuvaa liikettä kutsutaan distaloinniksi. Kuminauhoja käytetään sama tuntimäärä vuorokaudessa kuin kalvojakin. Ne saavat oikomishoidon näkymään aavistuksen enemmän, mutta normalisti puhuttaessa kuminauhoja on aika vaikea huomata

invisalign oikomishoito kuminauhat Class II elastics
invisalign oikomishoito kuminauhat Class II elastics
invisalign oikomishoito kuminauhat Class II elastics


Hoidon kulku ja kustannusten jakautuminen hoidon aikana (Ebeling hammaslääkäreillä)

Invisalign -hoitojen kustannushaarukka on hoidon vaativuudesta riippuen 2500-6500€. Hoidon kustannukset jaetaan normaalisti korottomasti koko hoidon ajalle. 


Esimerkkinä 5500€ Comprehensive -hoito. Käyntejä tulee hoidon aikana normaalisti 10-15 (Lite hoito eroaa edellistä siinä että kiinnikkeet usein kiinnitetään paikoilleen heti hoidon aloituskäynnillä sekä käyntejä on määrällisesti vähemmän.)


Hoidon kulku:

1.  Ilmainen 30min konsultaatio. 

2. Hampaiden skannaus + valokuvat (60min) suuhygienistillä 500€.

3. Hoidon aloitus suuhygienistillä (30min) 2000€. Tämä käynti n. 2 vkoa soitosta. Tällöin suuhygienistimme käy hoidon käytännön asiat läpi ja saat 3 ensimmäistä kalvoa mukaasi. Näitä kalvoja vaihdetaan viikon välein.

4. Käynti hammaslääkärillä kun hoito on ollut 3 vkoa käynnissä (30-45min). Tällä kerralla hampaisiin pistetään kiinnikkeet + mahdollisesti aloitetaan IPR eli tilan tekeminen kaventamalla hampaita ohuella hiontanauhalla aavistus kerrallaan. Kalvoja saat 4-6 kpl jokaisella käynnillä mukaan. 

5. -> Tästä eteenpäin käyntejä hammaslääkärillä / suuhygienistillä tulee 1-2kk välein.

- Kun hoito on ollut n. 3kk käynnissä kontrollikäynnillä erääntyy seuraava isompi erä, n. 1000-1500€

- Kun hoito on ollut n. 6kk käynnissä erääntyy seuraava isompi erä eli 1000-1500€

- Hoidon loppuvaiheessa käyntejä tulee muutama n. viikon välein. Silloin hampaistosta otetaan jäljennöksiä / skannataan se sopivaa retentiota varten. Hoidon lopuksi kiinnikkeet otetaan pois, hampaat tarvittaessa valkaistaan ja hampaan pinnat / kärjet usein viimeistellään esteettisillä kerrostusmuoveilla, joskus keraamisilla kuorilla. Näillä käynneillä erääntyvät loput hoidon kustannukset muutamassa pienemmässä erässä.

- Lopussa erääntyy n. 500€ retention kustannuksista


Hoidon aikana perimme palvelumaksun (8,90€) jokaiselta maksukäynniltä. 


Toinen vaihtoehto maksujen jakautumiselle on yhteistyökumppanimme Resurs Bank:n kautta  haettava rahoitus jolloin hoidon kustannukset voidaan jakaa 1-36kk:lle, joista ensimmäiset 12kk ovat korottomat. Lisää tietoa Resurs bank rahoituksesta tästä

 

Oikomista tehdään usein kuluneisiin hampaisiin ja lähes aina oikomisen jälkeen hampaiden muotoiluun tarvitaan korjaavaa hoitoa joko yhdistelmämuovitäytteillä tai keraamisilla kuorilla. Korjaavasta hoidosta koituvat kustannukset tulevat oikomisen kustannusten päälle. Nämä eivät tule lopussa yllätyksenä vaan ne käydään läpi ennen kuin hoito aloitetaan. Lisää tietoa toimenpiteistä löytyy esteettinen hammashoito -osiosta.Hoidon kulku ja kustannusten jakautuminen (eSmile)

1. Ilmainen 30min konsultaatio. Mahdollisuus näyttää iTero skannerilla outcome simulaatio siitä miltä omat hampaat näyttävät oikomisen jälkeen

2. Jos päätät lähteä hoitoon tarvitaan koko leuan PTG röntgenkuva n. 80€ ja sinulta laskutetaan hoidon starttimaksu 800€

3. 45min hoidon aloituskäynti suuhygienistillä (n. 4 viikkoa edellisestä käynnistä). Saat ensimmäiset 3 kalvoa mukaan ja hoidon käytännön asiat käydään kanssasi läpi. Tällä käynnillä erääntyy n. 1600-2100€

4. Käyntejä 4-6 viikon välein. Jokaisella käynnillä laskutetaan 300-500€

5. Hoidon loppuvaiheessa erääntyy retentiosta (Viverat / retentiolangat) n. 500-800€.

6. Lopussa eteen tulevia kustannuksia koituu mahdollisesta hampaiden valkaisusta sekä korjaavasta hoidosta esteettisillä muovitäytteillä / keraamisilla kuorilla 


Jokaisella käynnillä (konsultaatiota lukuunottamatta) laskutetaan 9€ palvelumaksu. 


Toinen vaihtoehto maksujen jakautumiselle on yhteistyökumppanimme Resurs Bank:n kautta  haettava rahoitus jolloin hoidon kustannukset voidaan jakaa 1-36kk:lle, joista ensimmäiset 12kk ovat korottomat. Lisää tietoa Resurs bank rahoituksesta tästä.


Hoidon kokonaishinta on sama Ebeling hammaslääkäreillä sekä eSmile:llaEteen mahdollisesti tulevat ongelmat

Hoidon aloittamisen jälkeen hampaat ovat normaalisti 1-2 vuorokautta arat, tunne menee kuitenkin nopeasti ohi. Invisalign on pitkän tuotekehittelyn perusteella suunnitellut kuinka nopeasti hampaita voidaan liikuttaa mahdollisimman kivuttomasti. 


Joskus kalvojen reunoissa on kohtia, jotka hiertävät huuliin/poskiin tai kieleen. Hampaiden ollessa ahtautuneet on mahdotonta tehdä kalvoja jotka istuvat täydellisesti hampaiden kaikille pinnoille. Usein tällöin riittää hiertävän kohdan pieni pyöristys kynsisaksilla tai -viilalla.


Viimeinen mahdollinen eteen tuleva "ongelma" on että hampaat eivät liiku aivan niin kuin on suunniteltu. Tällöin hoidon lopuksi tarvitaan muutama hienosäätökalvo lopputuloksen viimeistelemiseksi. Näistä kalvoista ei koidu lisäkustannuksia vaan ne kuuluvat hoidon kustannuksiin. Maksat hyvästä lopputuloksesta, et lisäkalvoista.  Mitä jos en ole tyytyväinen lopputulokseen?

Ennen hoidon aloitusta läpi käytävän hoitosuunnitelman mukaan pääsemme valtaosassa tapauksista haluttuun lopputulokseen. Joskus kuitenkin viimeiseen hienosäätöön tarvitaan muutama lisäkalvopari. Tästä käytetään nimitystä refinement. Käytännössä se tarkoittaa Lite hoidoissa 1-14 hoidossa käytettävien kalvoparien lisäksi tilattavia kalvoja, joilla lopputulos viimeistellään. Comprehensive hoidoissa näitä kalvoja kutsutaan nimellä additional aligners. 


Hoito on valmis sitten kuin sinä olet tyytyväinen lopputulokseen! Kuulet jo konsultaatiokäynnillä jos on jotain mitä en voi Invisalign hoidolla toteuttaa. Tämän vuoksi lähetän jokaiselle potilaalle oletetun lopputuloksen 3D -mallinnuksen ja soitan tämän jälkeen perään. Käymme ennen hoidon alkua tarkasti sen läpi mitä haluttuun lopputulokseen pääseminen vaatii ja mitkä hoidon kokonaiskustannukset tulevat olemaan. 


Jos olen sitä mieltä etten voi saada haluttua lopputuloksta hoidolla aikaan, en lähde aloittamaan hoitoa. Tämän vuoksi sitä käy äärimmäisen harvoin, että potilas ei ole hoidon loputtua tyytyväinen lopputulokseen.

 


Miten kalvoja puhdistetaan?

Pääsääntöisesti hammasharjalla sekä nestemäisellä saippualla. Hammastahnoilla, varsinkin valkaisevilla, saa kalvojen pinnan pahimmassa tapauksessa rikki jolloin niiden läpikuultavuus katoaa ja pinnoista tulee sumeita. Apteekista saa erityisesti oikomiskalvojen kemialliseen puhdistamiseen suunniteltuja tuotteita esim: IsoDent Ortho sekä Corega Tabs.Voiko hoitoa nopeuttaa mitenkään?

Kalvoja voidaan vaihtaa uusiin aikaisintaan 7 päivän välein. Kaksi muuta asiaa, mihin voidaan vaikuttaa, ovat käyttötunnit kalvojen kanssa vuorokaudessa sekä kuinka tehokkaasti kalvot painuvat pohjaan asetettaessa ne paikoilleen. Pohjaan painumista voidaan tehostaa käyttämällä invisalignin suunnittelemia pururullia eli chewieksiä. 


Markkinoilla on myös hampaita täristäviä "nopeuttimia", joiden kerrotaan stimuloivan aineenvaihdustaa luussa hampaiden ympärillä, ja sitä kautta nopeuttavan oikomista. Näistä tunnetuin on AcceleDent. Laitteiden tehosta hoidon nopeuttamisessa on riippumatonta tutkimustietoa aika niukasti. Laitteet ovat myös suhteellisen kalliita (650€->).


Omasta mielipiteeni asiaan on että tehokkaimmin hoito etenee kun kalvoilla saa 22h käyttöaikaa vuorokaudessa ja aina asetettaesssa kalvoja paikoilleen käytetään apuna pururullia eli chewieksiä tehostamaan niiden pohjaan painumista. 


Alla oleva video demonstroi aika hyvin chewieksien käytön. 


timelapse


Laura otti hoitonsa aikana säännöllisesti aamuisin hymykuvia. Videosta näkyy hyvin miten hampaat liikkuvat hoidon edetessä. 

kokemuksia invisalign oikomishoidosta"Superisti kiitos Petteri hampaideni oikomis- ja valkaisuhoidosta. En voisi olla lopputulokseen tyytyväisempi! Hammasrivistöstä tuli omasta mielestäni täydellisen suora ja valkoinen. Kaunis hymy piristää ja nuorentaa kasvojen ilmettä selkeästi.

Kiitos myös siitä että sain koko hoidon ajan apua ja neuvoja pohtimiini asioihin ja kysymyksiin. Tunsin olevani asiantuntijan käsissä ja pystyin luottamaan siihen että lopputuloksesta tulee juuri sellainen kuin toivon.

Five stars ⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️"

- Heidi Vidgren


"Uskomattoman hyvä lopputulos - hyvää kannatti odottaa! Petterille "ihan hyvä" ei riitä, lopputuloksen on oltava just eikä melkein. Petterille oikomishoito ei ole pelkkä mekaaninen toimenpide, vaan hän huomioi sen, että lopputuloksella voi olla asiakkaalle suurempikin merkitys kuin vain suora hammasrivistö. Suosittelen ehdottomasti!"

- Ingrid Airaksinen


"Erittäin asiantunteva hammaslääkäri, joka hoiti projektin alusta loppuun saakka rautaisella ammattitaidolla. Hoito sujui mutkattomasti ja lopputulos on mielettömän hyvä. Täydet suositukset Petterille ja Invisaling-hoidolle!"

- Anu Nyström


"Sain uuden kauniin hymyn vaivattomalla ja lähes huomaamattomalla tavalla Invisalign- kalvoja käyttäen loistavan hammaslääkäri Petteri Viljakaisen suunnitelmalla ja toteutuksella. Lämmin suositus, olen niin tyytyväinen!"

- Lilja Laukka


"Olen todella tyytyväinen lopputulokseen ja ammattitaitoiseen oikomishoitoon. Voin lämpimästi suositella Petteriä :)"

- Janita Huuhtanen


"Varmasti Helsingin parhaan esteettisen silmän omaava hammaslääkäri. Viljakainen oikoi hampaani Invisalign menetelmällä ja viimeisteli muoveilla. Nykyisin saan kehuja hymystäni jopa tuntemattomilta. En voisi olla tyytyväisempi!"

- Saralotta


"Perfektionisti hammaslääkärinä on täydellinen kombo, sillä lopputuloskin on sen mukainen - iso suositus!"

- Veronica Torkkomäki


"Takana melkein kolme vuotta ja useita kymmeniä käyntejä Petterillä ja aina olen ollut tyytyväinen. Moni pelkää hammaslääkäriä, mutta minulle se ollut kuin parturissa käynti, vaikka ihan pienestä remontista ei ollut kyse."

- Juha


"Petteri Viljakainen made me a new smile! I’m just happy, that I didn’t have to wear iron braces, we straightened my teeth in 10 months thanks to inviseline. It’s expensive, but worth it! Thanks to Petteri😁"

- Polina Liiv


"Ulkoneva etuhammas oli vaivannut itseäni jo vuosia ja olin miettinyt oikomista. Luulin, että oikominen aikuisiällä olisi pitkä prosessi. Oikomisprosessi sujui kuitenkin todella vaivattomasti ja olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Suora hammasrivi puolessa vuodessa! Kiitos Petteri!"

- Annukka


"Oikomishoito sujui hienosti Invisalign menetelmällä. Hammasriveistä tuli hienot ja muutos alkutilanteeseen nähden on todella suuri! Olen todella tyytyväinen lopputulokseen ja voin mielelläni suositella Petteriä."

- Lauri Taivainen


"Rautainen ammattilainen. Kiitos Petteri!"

- Miska SärkkäläLisää Google -arvosteluja:

 Hammaslääkäri Petteri Viljakainen

Hoito alkaa ilmaisella 30 min konsultaatioajalla. Ajan voit varata tästä. Tervetuloa!


American Academy of Cosmetic Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry MemberBritish Academy of Cosmetic Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry Logo full memberInvisalign providerClearSmile Brace accredited providerInman Aligner Certified UserThe Daewsonn Academy logo


Olen pelkästään esteettiseen hammashoitoon keskittynyt hammaslääkäri, kansainvälinen kouluttaja sekä luennoitsija. Toimin Helsingissä kahdella eri vastaanotolla. 


Yhteistyössä:

Canon logoOral logoIvoclar VivadentDental Systems

©Petteri Viljakainen