Petteri Viljakainen Logo

 oikomishoito aikuisena


Harmittaako nuoruudessa oikomatta jääneet hampaat. Mitä jos ne voisi oikoa aikuisena järkevässä ajassa (keskimäärin 6-12 kuukaudessa), suhteellisen huomaamattomasti ilman metallinvärisiä telaketjurautoja? Suorat valkoiset hampaat alle vuodessa ilman puudutuspiikkejä tai hampaiden poraamista. 


Kiinnostuitko?


Aikuisiällä toteutettava oikomishoito on yleistynyt nopeasti Suomessa uusien oikomistekniikoiden myötä. Oikomishoito on tuonut estettiseen hammashoitoon perinteisten hampaiden kruunutusten / laminaattien rinnalle uuden tavan saada valkoiset suorat hampaat, mutta turvallisemmin. 


Esteettinen hammashoito maailmalla on menossa jatkuvasti kohti ”minimal invasive” ajattelumaailmaa, jossa hoito toteutetaan mahdollisimman vähän omaan hammaskudokseen poralla kajoten. ABB eli align, bleach and bond on hoitoideologia, jossa hampaat ensin oiotaan järkevässä ajassa mahdollisimman huomaamattomasti suoraksi, valkaistaan oikomishoidon loppuvaiheessa ja viimeistellään hymy lopuksi esteettisillä muovitäytteillä käytännössä koskematta poralla omaan hammaskudokseen. Oikomishoitoja aikuisiällä käytetään myös keraamisten kuorten eli laminaattien sekä kruunujen yhteydessä siirtämällä hampaat ensin oikeille paikoille, jotta hampaita jouduttaisiin poraamaan mahdollisimman vähän.


Oikomishoidossa käytän vain hampaanvärisiä oikomismenetelmiä, joista Invisalign on tällä hetkellä suosituin vaihtoehto. Teen Invisalign -hoitoja Helsingissä.

invisalign oikomishoito


Esimerkkejä suorittamistani hoidoista: 

18kk hoito (Comprehensive). Keraamiset kuoret keskimmäisiin yläetuhampaisiin, kerrostusmuoveilla tehty reunimmaiset yläetuhampaat.

10kk hoito (Comprehensive). Etuhampaiden kärkien viimeistely kerrostusmuoveilla.

10 kk hoito (Comprehensive). Aavistus esteettistä muovia lisätty yläkulmahampaisiin hoidon jälkeen.

20kk hoito (Comprehensive). 

12kk hoito(Comprehensive).

14kk hoito (Comprehensive). Yksittäinen keraaminen kuori tehty reunimmaiseen yläetuhampaaseen

12kk hoito pelkästään ylähampaisiin (Lite + 2 x refinement). Neljään yläetuhampaaseen tehty keraamiset kuoret. Kulmahampaat korvattu implanttikruunuilla. 

18kk hoito (Comprehensive) Reunimmaisiin yläetuhampaisiin tehty keraamiset kuoret.

Invisalign on ohuilla irroitettavilla läpinäkyvillä muovikalvoilla toteutettava oikomishoidon menetelmä, jossa kalvot valmistetaan mittatilaustyönä. Kalvoja pidetään 22h / vrk. Niitä vaihdetaan 7-10 päivän välein seuraaviin, jolloin hampaat siirtyvät vähitellen viikosta toiseen kohti suunniteltua lopputulosta. Hoito on suhteellisen huomaamatonta, ulkopuolisen on vaikea havaita hampaiden päällä olevia kalvoja, ja kalvoihin tottumisen jälkeen ne vaikuttavat puheeseen hyvin vähän. Kalvot otetaan pois ainoastaan syödessä sekä hampaita pudistettaessa. Hoitosuunnitelma tehdään digitaalisesti 3D mallinnuksen avulla ennen hoidon aloittamista, tämä mahdollistaa oletetun lopputuloksen näkemisen jo ennen hoidon alkua. Invisalignilla on tehty maailmanlaajuisesti yli 6 miljoonaa hoitoa viimeisimmän 20 vuoden aikana.


Oikomisen hinta määräytyy sen mukaan kuinka paljon kalvopareja haluttuun lopputulokseen pääsemiseen tarvitaan. Kevyemmissä oikomishoidoissa voidaan käyttää Invisalign Lite –hoitoa, jossa käytettävien kalvojen määrä on vähäisempi ja hinta edullisempi. Isommissa hoidoissa käytetään Invisalign Comprehensive –menetelmää, jossa kalvojen määrää ei ole rajoitettu ja aika kalvojen tilaamiselle on rajoitettu viiteen vuoteen. Hoitoja tehdään yleensä molempiin leukapuoliskoihin samanaikaisesti, mutta hoito on myös mahdollista toteuttaa joko ylä- tai alaleuan hampaisiin. Invisalign GO on aloitteville hammaslääkäreille suunniteltu hoitomuoto. Kokeneemmat hammaslääkärit hoitavat potilaita joko Lite- tai pääasiallisesti Comprehensive -hoidoilla. Invisalignin sivuilta on nähtävissä hammaslääkärin kokemus ja viimeisen vuoden aikana suorittamien hoitojen määrä: www.invisalign.fi -> Etsi Invisalign -palveluntarjoaja.


Tärkein ero hammaslääkärien välillä on ns. Smile Design -osaaminen eli kuinka ottaa kauniin hymyn suunnitelu oikomisessa huomioon. Hampaat itse oikomisen jälkeen ilman muita toimenpiteitä harvoin näyttävät täydelliseltä, usein leukapuoliskojen hampaat ne eivät ole symmetrisen muotoiset verrattuna toisiinsa. Hyvä esteettinen hammashoito on lähes aina oikomisen, hampaiden valkaisn sekä korjaavan hoidon (esteettiset kerrostusmuovit / keraamiset kuoret) yhdistämistä. Mitään näistä toimenpiteistä ei opeteta hammaslääkärien peruskoulutuksessa Suomessa vaan oppi on haettava kansainvälisistä koulutuksista. 


Invisalign -hoitojen hinnat eroavat jonkin verran eri hammaslääkäriasemien välillä. Itse hoidon materiaalit ovat kaikkialla pääsääntöisesti samat, ero tulee siitä että hammaslääkäri tekee hoitosuunnitelman aina itse. Mitä kokeneempi hammaslääkäri on, sitä parempi hoitosuunnitelma ja hoidon lopputulos on. Invisalign hoitojen lopputulokset eivät ole automaattisesti samoja eri hammaslääkäriasemien / hammaslääkärien välillä vaikka hoidon nimi onkin sama! Mitä halvempi hinta, usein sitä kokemattomampi tekijä on. Hoidot eroavat toisistaan myös retention suhteen. Toiset hammaslääkärit käyttävät Invisalignin itse suunnittelemia ja valmistamia Vivera -retentiokalvoja kun taas toiset vastaanotot valmistavat retentiokalvot itse. Ero hammaslääkärien välillä on myös siinä minkälainen seuranta hoitojen pysyvyydellä on ja minkälainen takuu hoidolle annetaan.


Paras takuu potilaan kannalta on aina se, että potilas hoidon jälkeen jatkaa hoidon tehneellä hammaslääkärillä säännöllisillä tarkastuskäynneillä ja  kokonaishoidossa 1-2 vuoden välein.

Miten Invisalign toimii


Mitä hoidosta olisi hyvä tietää jo ennen konsultaatiokäyntiä?

Kalvoja on pystyttävä pitämään vähintään 20h/vrk, mielellään 22h. Kalvot otetaan pois ainoastaan syömisen ja hampaiden puhdistamisen ajaksi. Jos hoitoon ei pysty sitoutumaan riittävästi eli tunteja kalvoilla vuorokaudessa saamaan täyteen, ei hoitoon kannata ryhtyä. Retentio

Oikominen on aina retention eli lopputuloksen pysyvyyden kanssa koko loppuelämän hoito. Halusit tai et. Oikomisen jälkeen hampaat pyrkivät palautumaan takaisin kohti lähtötilannetta. Palautuminen on voimakkainta ensimmäisen vuoden aikana. Kaikkien oikomishoitojen jälkeen hampaat pitää "lukita" uusille paikoilleen hoitomenetelmästä tai iästä riippumatta. Valitettavan monelle potilaistani oikomista on tehty jo lapsuudessa, mutta koska lopputulosta ei lukittu aikoinaan mitenkään, palautuvat hampaat iän mukana jonkin verran tai pahimmassa tapauksessa kokonaan takaisin lähtöpisteeseen. Hampaisto ahtautuu luonnollisesti jonkin verran myös iästä johtuen.


Vaihtoehtoja retentioksi on kaksi: Joko hampaiden taakse pistetään kiinni ohut muotoon taivutettu metallilanka eli retentiolanka, tai öisin pidetään ohutta retentiokalvoa. Retentio valitaan sen perusteella kuinka paljon ja mihin suuntaan hampaita on liikutettu. Invisalignin omia valmistamia retentiokalvoja kutsutaan Viveroiksi. Retentiokalvo on jonkin verran paksumpi kuin itse oikomisessa käytettävät kalvot ja on tehty aavistuksen eri materiaalista. Ulkonäöllisesti eroa on vaikea huomata. Purentakisko on aivan eri asia kuin retentiokalvo, niitä kahta ei voi verrata toisiinsa. 


Kaikkien oikomishoitojemme kustannukset sisältävät hoidon jälkeisen retention eli hampaiden lukitsemisen uusille paikoille joko perinteisellä retentiolangalla ja/tai öisin pidettävällä Vivera retentiokalvolla. 


Eri tyyppisiä retentiolankoja


Kiinnikkeet

Eli se mikä hoidossa kiinnostaa eniten. Kuinka huomaamatonta se oikeasti on? Pelkillä kalvoilla ei saa kaikkia liikkeitä toteutumaan.  Hampaisiin tarvitaan tiettyjä liikkeitä tehostamaan hampaan värisestä paikkausmuovista tehtyjä tarttumakohtia kalvoille eli kiinnikkeitä. Esimerkiksi pyöreän mallisten hampaiden kiertämiset eivät onnistu pelkillä kalvoilla ilman tarttumiskohtaa hampaissa.  Kiinnikkeet kiinnitetään hampaisiin hoidon alkuvaiheessa ja ne ovat paikoillaan hoidon ajan. Ne poistetaan hampaiden pintoihin jälkiä jättämättä kun hampaat ovat oiottu halutuille paikoilleen. 

Alkutilanne

Kiinnikkeet paikoillaan

Lopputulos

Miten invisalign oikominen eroaa perinteisitä kiinteistä oikomiskojeista eli "raudoista"

Invisalign -hoidossa hampaat oiotaan 3D maailmassa suoraksi ja lopputuloksen perusteella tilataan tietty määrä kalvoja jotka pikkuhiljaa oikovat hampaita kohti suunniteltua lopputulosta. Kaikkien hampaiden liikkeet joka suuntaan ovat hoidon aikana optimoituja, samoin oikomisessa tarvittavat hampaisiin kohdistuvat voimat. Tämän ansiosta itse hoito on yllättävän kivutonta. Toinen syy kivuttomuuteen on se, että kalvoja pidetään oikomisen aikana 22h / vkr eli vuorokaudessa on 2 tuntia, jolloin kalvoja ei tarvitse pitää. Tänä aikana hampaat pääsevät "toipumaan" oikomisen rasituksesta.Puhuminen

Kalvot suussa vaikuttavat puhumiseen jonkin verran alussa. Varsinkin S -äänne sihahtaa alussa korostetusti, mutta kun vaan puhuu paljon niin puhe normalisoituu muutamassa viikossa.Mistä tila saadaan jotta hampaan mahtuvat suoristumaan

Oikominen aikuisilla on usein ahtautuneiden hammasrivistöjen korjaamista. On neljä tapaa saada lisää tilaa ahtautuneille hammaskaarille. Helpoin on aina työntää ja suoristaa sisäänpäin kallistuneita hampaita ulospäin. Työntyessään ulospäin hampaat luovat hammaskaarelle tilaa. Tätä voidaan tehdä tiettyyn pisteeseen saakka. Toinen vaihtoehto on poistaa hampaita. Tähän onneksi aika harvoin tarvitsee turvautua koska muita keinoja käytetään ensisijaisesti. Kolmas vaihtoehto on työntää hampaita yksi kerrallaan taaksepäin, tästä käytetään termiä hampaiden distalointi. Tällöin hoitoajat ovat jonkin verran pidempiä ja kalvojen välille pitää luoda linkki lisäämällä niihin pienet kuminauhat molemmin puolin jotta hampaiden liikkeet saadaan suuntautumaan oikein.


Viimeisin ja yleisimmin käytetty tapa on hampaiden kaventaminen ohuella hiontanauhalla aavistus kerrallaan jotta ne mahtuvat hammaskaarille paremmin. Tästä käytetään nimitystä IPR eli interproximal reduction. Kahden hampaan välissä on normaalisti kiillettä n. 1,0-1,5mm. Tästä maksimissaan 0,5mm (eli 0,25mm / hammas) voidaan poistaa täysin turvallisesti ilman että hampaita alkaa vihlomaan tai ne lähtevät reikiintymään yhtään herkemmin. Tilan tekemisen jälkeen hampaiden pinnat kiilloitetaan ja fluorataan. Tilaa tehdään usein useammasta välistä vähän kerrallaan.


3D mallinnuksen hyvä puoli on että hammaslääkäri voi käydä useamman vaihtoehdon digitaalisessa maailmassa läpi ja valita potilaalle sopivimman vaihtoehdon.Hoidon kulku ja kustannusten jakautuminen hoidon aikana (Ebeling hammaslääkäreillä)

Invisalign -hoitojen kustannushaarukka on hoidon vaativuudesta riippuen 2500-6000€. Hoidon kustannukset jaetaan normaalisti korottomasti 7kk:n ajalle. 


Esimerkkinä 5500€ Comprehensive -hoito. Käyntejä tulee hoidon aikana normaalisti 10-15 (Lite hoito eroaa edellistä siinä että kiinnikkeet usein kiinnitetään paikoilleen heti hoidon aloituskäynnillä sekä käyntejä on määrällisesti vähemmän.)


Hoidon kulku:


1.  Ilmainen 30min konsultaatio. 


2. Hampaiden skannaus + valokuvat (60min) suuhygienistillä 500€.

- Hammaslääkärin soitto ja sähköpostitse lähetetyn 3D mallinnetun hoitosuunnitelman läpi käynti. Normaalisti n. 2-3 vkoa edellisestä käynnistä.


3. Hoidon aloitus suuhygienistillä (30min) 2000€. Tämä käynti n. 2 vkoa soitosta. Tällöin suuhygienistimme käy hoidon käytännön asiat läpi ja saat 3 ensimmäistä kalvoa mukaasi. Näitä kalvoja vaihdetaan viikon välein.


4. Käynti hammaslääkärillä kun hoito on ollut 3 vkoa käynnissä (30-45min). Tällä kerralla hampaisiin pistetään kiinnikkeet + mahdollisesti aloitetaan IPR eli tilan tekeminen kaventamalla hampaita ohuella hiontanauhalla aavistus kerrallaan. Kalvoja saat 4-6 kpl jokaisella käynnillä mukaan. 


5. -> Tästä eteenpäin käyntejä hammaslääkärillä / suuhygienistillä tulee 1-2kk välein.


- Kun hoito on ollut n. 3kk käynnissä kontrollikäynnillä erääntyy 1500€


- Kun hoito on ollut n. 6kk käynnissä erääntyy viimeinen osa eli 1500€


- Hoidon loppuvaiheessa käyntejä tulee muutama n. viikon välein. Silloin hampaistosta otetaan jäljennöksiä / skannataan se sopivaa retentiota varten. Hoidon lopuksi kiinnikkeet otetaan pois, hampaat tarvittaessa valkaistaan ja hampaan pinnat / kärjet usein viimeistellään esteettisillä kerrostusmuoveilla, joskus keraamisilla kuorilla. 


Hoidon aikana perimme palvelumaksun (8,90€) jokaiselta maksukäynniltä. Eli esimerkkihoidon aikana niistä koostuu 4 x 8,90€ = 35,60€ lisäkustannukset. Muita piilokuluja hoidossa ei ole. 


Toinen vaihtoehto maksujen jakautumiselle on yhteistyökumppanimme Resurs bankin kautta  haettava rahoitus jolloin hoidon kustannukset voidaan jakaa 1-36kk:lle, joista ensimmäiset 12kk ovat korottomat. Lisää tietoa Resurs bank rahoituksesta tästä

 

Oikomista tehdään usein kuluneisiin hampaisiin ja lähes aina oikomisen jälkeen hampaiden muotoiluun tarvitaan korjaavaa hoitoa joko yhdistelmämuovitäytteillä tai keraamisilla kuorilla. Korjaavasta hoidosta koituvat kustannukset tulevat oikomisen kustannusten päälle. Nämä eivät tule lopussa yllätyksenä vaan ne käydään läpi ennen kuin hoito aloitetaan. Lisää tietoa toimenpiteistä löytyy esteettinen hammashoito -osiosta.Eteen mahdollisesti tulevat ongelmat

Hoidon aloittamisen jälkeen hampaat ovat normaalisti 1-2 vuorokautta arat, tunne menee kuitenkin nopeasti ohi. Invisalign on pitkän tuotekehittelyn perusteella suunnitellut kuinka nopeasti hampaita voidaan liikuttaa mahdollisimman kivuttomasti. 


Joskus kalvojen reunoissa on kohtia, jotka hiertävät huuliin/poskiin tai kieleen. Hampaiden ollessa ahtautuneet on mahdotonta tehdä kalvoja jotka istuvat täydellisesti hampaiden kaikille pinnoille. Usein tällöin riittää hiertävän kohdan pieni pyöristys kynsisaksilla tai -viilalla.


Viimeinen mahdollinen eteen tuleva "ongelma" on että hampaat eivät liiku aivan niin kuin on suunniteltu. Tällöin hoidon lopuksi tarvitaan muutama hienosäätökalvo lopputuloksen viimeistelemiseksi. Näistä kalvoista ei koidu lisäkustannuksia vaan ne kuuluvat hoidon kustannuksiin. Maksat hyvästä lopputuloksesta, et lisäkalvoista.  Mitä jos en ole tyytyväinen lopputulokseen?

Ennen hoidon aloitusta läpi käytävän hoitosuunnitelman mukaan pääsemme valtaosassa tapauksista haluttuun lopputulokseen. Joskus kuitenkin viimeiseen hienosäätöön tarvitaan muutama lisäkalvopari. Tästä käytetään nimitystä refinement. Käytännössä se tarkoittaa Lite hoidoissa 1-14 hoidossa käytettävien kalvoparien lisäksi tilattavia kalvoja, joilla lopputulos viimeistellään. Comprehensive hoidoissa näitä kalvoja kutsutaan nimellä additional aligners. 


Hoito on valmis sitten kuin sinä olet tyytyväinen lopputulokseen! Kuulet jo konsultaatiokäynnillä jos on jotain mitä en voi Invisalign hoidolla toteuttaa. Tämän vuoksi lähetän jokaiselle potilaalle oletetun lopputuloksen 3D -mallinnuksen ja soitan tämän jälkeen perään. Käymme ennen hoidon alkua tarkasti sen läpi mitä haluttuun lopputulokseen pääseminen vaatii ja mitkä hoidon kokonaiskustannukset tulevat olemaan. 


Jos olen sitä mieltä etten voi saada haluttua lopputuloksta hoidolla aikaan, en lähde aloittamaan hoitoa. Tämän vuoksi sitä käy äärimmäisen harvoin, että potilas ei ole hoidon loputtua tyytyväinen lopputulokseen.

 


Voiko hoitoa nopeuttaa mitenkään?

Kalvoja voidaan vaihtaa uusiin aikaisintaan 7 päivän välein. Kaksi muuta asiaa, mihin voidaan vaikuttaa, ovat käyttötunnit kalvojen kanssa vuorokaudessa sekä kuinka tehokkaasti kalvot painuvat pohjaan asetettaessa ne paikoilleen. Pohjaan painumista voidaan tehostaa käyttämällä invisalignin suunnittelemia pururullia eli Chewieksiä. 


Markkinoilla on myös hampaita täristäviä "nopeuttimia", joiden kerrotaan stimuloivan aineenvaihdustaa luussa hampaiden ympärillä, ja sitä kautta nopeuttavan oikomista. Näistä tunnetuin on AcceleDent. Laitteiden tehosta hoidon nopeuttamisessa on riippumatonta tutkimustietoa aika niukasti. Laitteet ovat myös suhteellisen kalliita (650€->).


Omasta mielipiteeni asiaan on että tehokkaimmin hoito etenee kun kalvoilla saa 22h käyttöaikaa vuorokaudessa ja aina asetettaesssa kalvoja paikoilleen käytetään apuna pururullia tehostamaan niiden pohjaan painumista. Miten kalvoja puhdistetaan?

Pääsääntöisesti hammasharjalla sekä nestemäisellä saippualla. Hammastahnoilla, varsinkin valkaisevilla, saa kalvojen pinnan pahimmassa tapauksessa rikki jolloin niiden läpikuultavuus katoaa ja pinnoista tulee sumeita. Apteekista saa erityisesti oikomiskalvojen kemialliseen puhdistamiseen suunniteltuja tuotteita esim: IsoDent Ortho sekä Corega Tabs.Hoito alkaa ilmaisella 30 min konsultaatioajalla. Ajan voit varata tästä. Tervetuloa!

American Academy of Cosmetic Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry MemberBritish Academy of Cosmetic Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry Logo full memberInvisalign providerClearSmile Brace accredited providerInman Aligner Certified UserThe Daewsonn Academy logo

Yhteistyössä:

Canon logoOral logoIvoclar VivadentDental Systems

©Petteri Viljakainen