Petteri Viljakainen Logo

hampaiden valkaisu

Esteettinen hammashoito Helsinki hampaat ennen

Hampaiden valkaisu on esteettisen hammashoidon yleisin toimenpide. Mutta miten se kannattaa tehdä jotta lopputuloksesta saa mahdollisimman hyvän ja pitkäkestoisen? Moni on valkaissut hampaitaan, mutta aika harva on ollut täysin tyytyväinen saamaansa lopputulokseen. 


Markkinoilla on jos jonkinlaista uutta menetelmää joista kaikki lupaavat jollain uudella innovaatiolla kaikista valkoisimmat hampaat.Tämän 

sivun tarkoituksena on kertoa miten hampaiden valkaisu toimii, mitä menetelmiä on tarjolla, mikä on turvallista ja minkälaisia lopputuloksia hampaiden valkaisusta voi odottaa. 


Hampaiden valkaisua on onneksi tutkittu paljon, joten mukana on myös kattava paketti aiheesta tehdyistä tutukimuksista.

Miksi hampaiden valkaisu on niin tärkeä osa esteettistä hammashoitoa?


1. Hampaiden väri on ensimmäinen asia joka hymystä pistetään merkille. Jos hampaat ovat valkoiset mutta ne ovat vähän vinot, on se kuitenkin mielestäni parempi tilanne kuin täydellisen symmetrisen muotoiset, mutta kellertävät hampaat.


2. Se on esteettisen hammashoidon vähiten invasiivinen toimenpide jolla saadaan helposti ja nopeasti muutos hampaiden ulkonäköön. Se on myös lähtökohta kaikelle korjaavalle hoidolle esimerkiksi kerrostusmuoveille tai keraamisille laminaateille


3. Mitä vähemmän korjaavalla hoidolla esimerkiksi keraamisilla hammaslaminaateilla tarvitsee muuttaa hampaiden väriä, sitä ohuempana ne voidaan tehdä. Eli sitä vähemmän omaa hammaskudosta tarvitsee porata!


4. Koska kaikki haluavat kuitenkin vaaleammat hampaat.

Aloitetaan perusteista:


MITEN HAMPAIDEN VALKAISU TOIMII


Kuulostaa tyhmältä, mutta hampaat tai hammasluu (kiille/dentiini) ei itsessään valkaistu. Valkaisuaineiden hajoamistuotteet puhdistavat syvältä hammaskudoksesta sinne vuosien aikana kertyneitä värjäytymiä jotta oma hampaan väri pääsee enemmän esille.


Valkaisevia aineita on kaksi:


1_VETYPEROKSIDI SEKÄ 2_KARBAMIDIPEROKSIDI


Vetyperoksidia sisältävät valkaisuaineet, joutuessaan kontaktiin hampaan kanssa, hajoavat vedeksi, hapeksi sekä vapaiksi happiradikaaleiksi. Valkaisuaineiden toiminta perustuu näiden happi -ionien toimintaan. Ne poistavat värjäytymiä hajottamalla (hapettamalla) niitä koossa pitäviä sidoksia. Mitä pienempiä värjäytyneet värilliset molekyylit ovat, sitä enemmän omaa hampaan vaaleaa väriä heijastuu takaisin hampaasta. 


Vetyperoksidi ja karbamidiperoksidi eroavat toisistaan vaikutusajan perusteella. 


Karbamidiperoksidi sisältää ureaa sekä vetyperoksidia. Urea hidastaa vetyperoksidin hajoamisreaktiota ja pidentää sen vaikutusaikaa 8-10 tuntiin. Tästä johtuen se sopii öisin tehtävään kotivakaisuun yksilöllisesti tehtävillä kotivalkaisumuoteilla tai oikomiseen tarkoitetuilla kalvoilla.  


Vetyperoksidi hajoaa nopeasti joutuessaan kosketuksiin hampaan kanssa ja aine on menettänyt valkaisutehonsa jo 60-90 minuutin jälkeen. Vetyperoksidia käytetäänkin pääasiallisesti vastaanotolla tehtävissä, sekä kotona päivisin/iltaisin tehtävissä valkaisuissa. 


Aineiden pitoisuuksia voi verrata toisiinsa:

10% karbamidiperoksidi vastaa 3,6% vetyperoksidia

16% karbamidiperoksidi vastaa 5,8% vetyperoksidia

Eli karkeasti kun jakaa karbamidiperoksidia sisältävän valkaisuaineen pitoisuuden kolmella, saa sitä vastaavan vetyperoksidiaineen pitoisuuden. Tällä tavalla eri vaikuttavaa ainetta sisältäviä tuotteita vahvuuksien suhteen verrata toisiinsa.MINKÄLAISEN LOPPUTULOKSEN VALKAISULLA VOI SAAVUTTAA?


Valkaisuaineet siis poistavat värjäytymiä hampaista ja tuovat omaa hampaan väriä esille... Mutta mikä sitten on oma hampaan väri? Olen seurannut ja dokumentoinut vuosien aikana useamman sata valkaisua eri menetelmillä tehtynä ennen / jälkeen kuvilla. Alla on muutama eri asteikko, joilla värisävyä ja hampaiden kirkkautta mitataan, samoin ennen/jälkeen -kuvia suorittamistani valkaisuista asiakkailla. Kahta vaaleinta sävyä (ylemmällä skaalalla) ei kokemukseni mukaan voi valkaisulla saavuttaa koska kenelläkään ei luonnostaan ole niin vaaleita hampaita. Asteikon BL1 on sama kun tämän sivun tekstin valkoinen tausta. Jos hampaat ovat (kuvissa) näin vaaleat, on kuvan henkilölle tehty laminaatit tai kuvaa on käsitelty.


Alla olevat ennen / jälkeen -kuvat on otettu polarisaatiofiltterillä, jotta hampaiden väriero näkyy paremmin. Hampaiden lähtösävy on nuorilla hampaistaan huolta pitävillä aikuisilla usein välillä A1 - A2. Värikartassa sävyt on järjestetty kirkkauden mukaan.


Yllä perinteinen väriskaala jossa vaaleimmat värisävyt ovat korvattu valkaisu- eli BL sävyillä. Tämä skaala on hammaslääkärin näkökulmasta käytännöllisempi, koska valkaisun jälkeistä korjaavaa hoitoa varten värisävy on selvillä ja lopputuloksen perusteella on helppo valita esimerkiksi etuhampaiden paikkaamisessa käytettävän yhdistelmämuovitäytteen väri.Yleisesti suuhygienisteillä käytössä oleva väriskaala jossa värisävyt on järjestetty vaaleuden perusteella. Jos olet käynyt suuhygienistillä valkaisussa ja sait kuulla saaneesi esimerkiksi viisi astetta valeammat hampaat, niin tämä oli todennäköisesti käytetty väriskaala. Hammaslääkärin kannalta skaala on vähän epäkäytännöllinen, mutta hyvä  tapa näyttää valkaisulla saavutettu lopputulos. 3D-masterin värisävy M1O vastaa ylemmän väriskaalan sävyä BL2.Esimerkkejä siitä mitä valkaisulla voi saavuttaa


Hampaiden valkaisu

C4 -> A1 (Kotivalkaisu öisin 4 vkoa)

Hampaiden valkaisu, endovalkaisu, juurihoidetun hampaan sisäinen valkaisu.

A1 -> A4 (Sisäinen valkaisu + kotivalkaisu öisin 2 vkoa)

A3 -> BL4 (Kombivalkaisu)

A2 -> BL3 (Kotivalkaisu öisin 2 vkoa)

A2 -> BL4 (Kombivalkaisu)

A1 -> BL3 + ICON -käsittely (Kombivalkaisu)


opalescence study 2021


Teimme yhdessä kansainvälisen Opalescence valkaisuaineita valmistavan Ultradent -yhtiön kanssa tutkimuksen siitä minkälaiseen lopputuloksen saa kun valkaisee kaksi viikkoa hampaita Invisalign -kalvoilla oikomishoidon aikana. Opalescence on maailman tunnetuin ja yksi arvostetuimmista valkaisuhoidon tuotemerkeistä. Invisalign on markkinajohtaja kalvo-oikomisissa.


Loppuväriksi tuli aika luotettavasti alla olevan asteikon mukaan BL3. Kuvassa värit ovat aavistuksen tummia. Asteikon BL1 on sama kuin taustan valkoinen väri.

Esteettinen hammashoito Helsinki hampaat ennen


Valkaisun haittavaikutukset ja rajoitukset


Hampaiden valkaisua ei Suomen lainsäädännön mukaan saa tehdä raskaana oleville, imettäville äideille eikä alle 18 -vuotiaille.


Haittavaikutuksista ylivoimaissesti yleisin on hampaiden vihlominen valkaisun aikana. Se johtuu hampaan sisäisistä paineenvaihteluista happi-ionien kulkiessa hampaan sisälle hajottamaan värjäytyneitä molekyylien rykelmiä. Vihlomisen todennäköisyys on aika suoraan suhteessa käytettävien aineiden vahvuuteen. Hyvä puoli kuitenkin on että kyseessä on palautuva, joskin joskus kivuliaskin, reaktio josta ei kannata olla huolissaan. Miten vihlontaa voi hoitaa?


Helpoin tapa on yksinkertaisesti käyttää miedompia valkaisuaineita. Vastaanottovalkaisuissa käytettävän vetyperoksidin pitoisuus on yli kymmenkertainen verrattuna öisin tehtävään kotivalkaisuun ja siinä käytettäviin aineisiin.


Huono puoli on siinä että silloin valkaisuun pitää käyttää enemmän aikaa. Jos verrataan viikon kestävää kombinaatiovalkaisua, jossa hampaita ensi valkaistaan kotona tunti / ilta ja viikon kuluttua jatkoksi tehdään vastaanottovalkaisu, ja öisin yksilöllisillä valkaisumuoteilla tehtävää kotivalkaisua, niin samaan lopputulokseen kokemukseni päästään mutta kotivalkaisua pitää jatkaa öisin 2-3 viikkoa.


Jos valkaisua tehdään kotona, niin vihlontaa voidaan kontrolloida myös lyhentämällä valkaisunkerran kestoa tai pitämällä välipäiviä valkaisussa.


Vastaanottovalkaisuissa esiintyvää vihlontaa voi ehkäistä käyttämällä herkille hampaille suunniteltua hammastahnaa (Sensodyne Pro-Emalj) 2 viikkoa ennen ja jälkeen valkaisun ja/tai ottamalla särkylääkkeen ennen valkaisua.


Suoraan vastaanottovalkaisun jälkeen hampaiden kosteustasapainon palauttamiseen voi käyttää ACP:tä (Amorfinen, kaliumfosfaatti) sisältävää pastaa (GC Tooth Mousse), jota voi levittää esimerkiksi hampaiden pinnalle tai sitä voi applikoida kotivalkaisumuotteihin / oikomiskalvoihin. Pasta kosteuttaa hampaita valkaisun kuivattavan vaikutuksen jäljiltä sekä tukkii hampaissa olevia kanavia joiden kautta paineenvaihteluihin perustuva vihlonta vaikuttaa.  Onko vahvin valkaisuaine automaattisesti tehokkain?


"The higher percentage of hydrogen peroxide is, the higher amount and release of oxygen radicals there will be.


A higher percentage of hydrogen peroxide releases a higher amount (and faster) of oxygen radicals. When they pass thru the enamel and dentin to concentrated and to fast, the tooth reacts like with a reversible pulpitis

 

Which means, if the patient has severe discolorations, there is a high impact of clusters made from chromophores. These clusters take a lot of time to dissolve. That´s why quick and strong is not always helpful. A lower percentage and long treatment give a better longtime result.

 

If we use stronger materials where there is a higher discoloration, there is normally a higher recurrence.


Patric Beltron - Ultradent"

Mistä hyvä valkaisuaine on tehty?


Hyvin valmistetut valkaisuaineet sisältävät valkaisevan aineen (vety- tai karbamidiperoksidin lisäksi) riittävän prosentuaalisen osan vettä estämään hampaiden kuivumista sekä vihlontaa estäväää ainetta, normalisti joko/tai fluoria tai kaliumnitraattia.


Tärkeimpänä on kuitenkin valkaisevan aineen pH, joka mielestäni määrää kuinka turvallinen käytettävä aine on. Kiilteellä ja hammasluulla (dentiinillä) on tietyt raja-arvot, joia happamammalla aineella saa aikaan niiden liukenemista ei demineralisaatiota.


Kiilteen demineralisaatioraja on 5,2 - 5,5. Dentiinin 6,0 - 6,8. Vahvemmilla valkaisuaineilla pH hampaiden pinnalla laskee jonkin verran tämän rajan alle, tästä johtuen vastaanottovalkaisua ei suositella tehtävän liian usein. Kerran vuodessa / kahdessa tehtynä kiille remineralisoituu ja toipuu valksisusta. Jos hampaita valkaistaan liian vahvoilla / happamilla aineilla liian usein, hammaskudosta liukenee pois.


Miedommilla kotona yövalkaisuun tarkotetuilla aine lla hampaan pH ei laske missään vaiheessa liian alhaiseksi, ja niillä ei periaatteessa ole rajoituksia sille kuinka usein hampaita voi valkaista.  


Netin kautta on aika sattuman kauppaa, mitä aineet pitävät sisällään. Happamimmissa tutkimuksissa löydetyissä valkaisuaineissa pH on ollut 3,67... 

Valkaisun tehostaminen valon tai laserin avulla


Vastaanotolla tapahtuvassa valkaisussa valkaisuaineita voi yrittää aktivoida erilaisilla valoilla / lasereilla. Hyvä puoli on siinä että hoitoaika lyhenee, huono puoli siinä että vihlomisen todennäköisyys kasvaa. Meillä eSmile:ssa vastaanottovalkaisuissa käytössä on plasmavalo, joka on ns. kylmä sininen valo joka lämmittää hammaskudosta vähemmän. 


"Attempting to accelerate whitening with higher bleach concentrations and/or light (i.e., laser) activation can lead to a rise in pulpal temperatures, overly dehydrated teeth, and damage to otherwise healthy tooth structure.


As the light illuminates the tooth, the dark colored parts of the tooth (i.e., pulp chamber and dentin) absorb the light rather than reflect it. This absorbed light converts into heat energy, causing the internal temperature of the tooth to rise. This uncontrollable internal heat build-up triggers fluid in the pulp chamber and dentin to expand, flow out of the tooth through the protein matrix surrounding the enamel rods, and evaporate (i.e., dehydration). Dehydrated teeth can initially appear whiter after bleaching, but as rehydration occurs (usually within 7 days), the tooth color “rebounds” to a darker shade. Therefore, the observed immediate change after whitening may only be due to dehydration, rather than actual bleaching effects. This may explain why quick, in-office light-accelerated tooth whitening produces initial dramatically visible results that, over time, revert to a darker shade.


What’s more, the fluid movement out of the tooth that results from light- or laser-accelerated whitening may actually inhibit whitening agents from entering tooth structures, since this forces whitening solutions to travel against the flow. As a result, use of a light or heat source may contribute to ineffective whitening procedures. Further, activating bleaching agents with heat, light, or laser can also adversely affect pulpal tissue by increasing intra-pulpal temperature. This overheating, combined with tooth dehydration, contributes to the pain and sensitivity that is often reported following light-assisted whitening procedures.


Is Light-Accelerated Whitening Worth the Pain?August 15, 2017 by AACD (American Academy of Cosmetic Dentistry) executive office"


Esteettinen hammashoito Helsinki hampaat ennen
Esteettinen hammashoito Helsinki hampaat jälkeen
Esteettinen hammashoito Helsinki hampaat ennen
Esteettinen hammashoito Helsinki hampaat jälkeen


Mutta miten valkaisu kannattaa tehdä?


Kokemukseni mukaan pelkästään vastaanottovalkaisulla harvoin saavutetaan riittävän hyvää lopputulosta. Laserilla tai lämmittävällä valolla sitä ei kannata tehostaa (kts. edellinen kappale).


Jos halutaan lyhyessä ajassa hyvä lopputulos, kannattaa ennen vastaanottovalkaisua tehdä viikon kestävä kotivalkaisu yksilöllisillä kotivalkaisumuoteilla tai kalvo-oikomisen ollessa menossa, oikomiskalvoilla. Tätä yhdistelmävalkaisua kutsutaan kombinaatiovalkaisuksi ja se tuntuu toimivan erittäin hyvin. 


Huonona puolena on, vastaanotolla käytettävistä vahvoista valkaisuaineista johtuen,  aika iso riski hampaiden vihlomiselle. Jos hampaat eivät muuten ole erityisen herkät tai vihlo kylmille / kuumille juomille niin tämä vaihtoehto on harkitsemisen arvoinen.


Jos hampaat ovat valmiiksi herkät, niissä on kulumaa tai hampaita vihloo syödessä / juodessa kylmää tai kuumaa niin kannattaa valita kotivalkaisu öisin pidettävillä valkaisumuoteilla. Aineet ovat vahvuudeltaan 1/10 osa vastaanottovalkaisussa käytettävistä aineista. Huonona puolena on että kotivalkaisua pitää tehdä 2-4 viikkoa joka yö jotta päästään kombinaatiovalkaisun kanssa samaan lopputulokseen. Tämä on myös turvallisin tapa valkaista hampaita.


Jos menossa on oikominen esimerkiksi Invisalign -kalvoilla, niin sitä kannattaa ilman muuta käyttää hyväksi ja yhdistää oikomiseen valkaisu sen loppupuolella.Mitä vaihtoehtoja hampaiden valkaisuun on olemassa?


1. Kotivalkaisu esitäytetyillä kotivalkaisumuoteilla (Opalescence Go)


2. Kotivalkaisu yksilöllisillä kotivalkaisumuoteilla tai Invisalign -oikomiskalvoilla joko päivisin / iltaisin vetyperoksidia sisältävällä valkaisuaineella tai öisin karbamidiperoksidia sisältävillä aineilla. Valkaisun kesto normaalisti 1-3 viikkoa.


3. Vastaanottovalkaisu vetyperoksidia sisältävillä valkaisuaineilla


4. Edellisten yhdistelmä, josta käytetään termiä kombinaatiovalkaisu tai lyhyemmin kombivalkaisu


Enemmän tietoa sinulle sopivimmasta vaihtoehdosta saat suuhygienistimme Ulriikka Hillin ilmaisessa valkaisukonsulaatiossa johon voit varata ajan tästä.

Hinnat eri valkaisuille

Kotivalkaisu yksilöllisillä kotivalkaisumuoteilla

270,00-350,00 €

Kotivalkaisu Invisalign -kalvoilla (eSmile:ssa hoidossa oleville asiakkaille)

170,00 €

Kombinaatiovalkaisu (eSmile:ssa Invisalign -hoidossa oleville asiakkaille 500€)

600,00 €

Valkaisu esitäytetyillä valkaisulusikoilla (Opalescence Go)

150,00 €

Hampaiden perusteelinen puhdistus

suuhygienistillä (sisältäen hampaiden soodapuhdistuksen)

90,00-190,00€

Hintoihin lisätään 15€ toimistomaksu / käynti


Miten hoidon saa käyntiin?


Hampaiden valkaisun, lukuunottamatta vaikeimpia tapauksia, suorittaa meillä eSmile AINOAssa suuhygienistillemme Ulriikka Hill.


Jos viimeisestä hampaiden puhdistuksesta on kulunut jo tovi ja niissä on näkyvää värjäymää tai hammaskiveä niin kannattaa aloittaa valkaisuprojekti perusteellisella suuhygienistin puhdistuksella (60min) johon ajan voit varata suuhygienistillemme tästä.


Hampaiden pinnat on hyvä puhdistaa ennen valkaisua jotta valkaisuaineet pääsevät vaikuttamaan riittävän syvälle hampaan sisälle eikä teho kilpisty värjäymiin. Erillistä konsultaatioaikaa ei puhdistuksen lisäksi tarvita.


Konsultaatiossa käydään valkaisua läpi, valitaan sopivin valkaisumenetelmä sekä otetaan alkutilanteesta kuvat hampaista sävykartan kanssa. Suuhygienisti osaa tässä vaiheessa näyttää minkälainen valkaisutulos on saavutettavissa. Lopuksi aikataulutetaan hoito ja varataan ajat.


Jos suuhygienistin puhdistus on tehty hiljattain ja hampaissa ei ole näkyvää hammaskiveä, voit varata 30min ajan ilmaiseen valkaisukonsultaatioon Ulriikalle tästä.


Jos suunnitelmissa on muutakin kuin pelkkä hampaiden valkaisu, esimerkiksi oikomista tai korjaavaa hoitoa muovi- tai keraamisilla laminaateilla, silloin hoito aloitetaan hammaslääkärin konsultaatiolla johon ajan minulle voit varata tästä.

American Academy of Cosmetic Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry MemberBritish Academy of Cosmetic Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry Logo full memberInvisalign providerClearSmile Brace accredited providerInman Aligner Certified UserThe Daewsonn Academy logo


Olen pelkästään esteettiseen hammashoitoon keskittynyt hammaslääkäri, kansainvälinen kouluttaja sekä luennoitsija. Toimin eSmile:n kahdella eri vastaanotolla: Tapiolan AINOAssa sekä Helsingin keskustassa. 


Yhteistyössä:

Canon logoOral logoIvoclar VivadentDental Systems

©Petteri Viljakainen