Petteri Viljakainen Logo

Esteettiset kerrostusmuovit


Ovat kustannustehokas tapa saada hampaisiin esteettinen parannus mahdollisimman vähän hampaita hiomalla. Tekniikka yleensä yhdistetään yhdessä hampaiden valkaisun kanssa oikomisen lopputuloksen viimeistelyyn. Omassa hampaassa on useita kerroksia joilla jokaisella on omat ominaisuutensa läpikuultavuuden suhteen. Tästä syystä pelkästään yhdestä muovikerroksesta tehdyt muovipaikat etuhampaissa näyttävät mattamaisen "kuolleilta". Lopputulos muuttuu heti, jos muovitäyte rakennetaan muutamasta eri kerroksesta ja saddaan kopiotua hampaan omaa läpikuultavuutta.


Tekniikka on käsityötä ja vaatii tekijältä kokemusta käytettävien muovikerrosten paksuuksista ja valittavista sävyistä. Kerrostusmuoveilla voidaan rakentaa pelkästään hampaan kärki, mutta siitä voidaan myös valmistaa koko hampaan ulkopuolen peittävä muovilaminaatti. 


Toimin pohjoismaissa esteettisissä kerrostusmuoveissa kahden eri materiaalivalmistajan Ivoclar Vivadent Oy:n sekä Tokyama Dental:in kouluttajana.


Potilastapaus 1

25 -vuotias nuori nainen joka lapsuudessa loukannut etuhampaansa polkupyöräonnettomuudessa. Vanha täyte alkanut tummumaan ja potilaan toiveesta se päivitettiin tähän päivään. Hoito läpäissyt AACD sekä BACD akkredioinnit.

Alkutilanne

Vanha täyte purettuna

Palatinaalinen ohut kerros

Lopullinen yhdistelmämuovitäytePotilastapaus 2


Diasteeman eli etuhampaiden välissä olevan kolon sulkeminen esteettisillä kerrostusmuoveilla

American Academy of Cosmetic Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry MemberBritish Academy of Cosmetic Dentistry American Academy of Cosmetic Dentistry Logo full memberInvisalign providerClearSmile Brace accredited providerInman Aligner Certified UserThe Daewsonn Academy logo

Yhteistyössä:

Canon logoOral logoIvoclar VivadentDental Systems

©Petteri Viljakainen